Skolens historie

Bøvling Friskole er oprettet 1877 af en kreds af forældre med tilknytning til Bøvling Valgmenighed, der er oprettet 1875.

Disse forældre ønskede selv at have indflydelse på deres børns skolegang.

De ønskede en skole grundlagt på Grundtvigs menneskesyn og Kolds skoletanker.

Dette betyder respekt for de folkelige traditioner og det kristne livssyn, hvor livsglæden er i højsædet.

Børnene er selvstændige mennesker, og skolelivet skal være meningsfyldt i sig selv.
Grundtvig sagde: "Frihed for Loke, såvel som for Thor", dermed menes, at der skal være plads til os alle.

Vi behøver ikke at være ens, men vi skal lære at respektere andre, samt tage hensyn til hinanden.

Kold gik mod udenadslæren, for mange børn var det forfærdeligt at skulle lære alt udenad.

Han lærte dem bibel- og Danmarkshistorien, ved at fortælle den for dem, og det gør vi også.

Det giver børnene mulighed for at danne deres egne billeder inde i hovedet.

Fortællingen og glæden ved at lære er det centrale. Hvis børnene ikke er trygge og glade,

kan de ikke lære noget, derfor er tryghed et af vore nøgleord.

Her vil leves her vil leges
her vil læres med liv og lyst
her vil alle evner plejes
her vil kæmpes mangen en dyst.

Dette fundament - forældreindflydelse, Grundtvig og Kold har båret Bøvling Friskole til i dag.

Skolen fungerer stadig i tæt samarbejde med Bøvling Valgmenighed, men er åben for alle hjem, der vil tilslutte sig skolens linje.

I 1983 oprettedes en efterskoleafdeling - Bøvling Idrætsefterskole. Vi er en skole med fælles bestyrelse og økonomi.

Skolens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, hvor forældrene vælger bestyrelse, tilsynsførende samt godkender regnskab.

I 2007 oprettedes en selvstændig institution med vuggestue og børnehave. Den ligger som nabo til skolen, og vi har et godt og tæt samarbejde.