Skole/hjem samarbejdet
Et samarbejde mellem hjem og skole, der bygger på åben og tillidsfuld dialog, er det bedste grundlag for et godt skoleforløb. Skolen iværksætter dette samarbejde, som i fællesskab fortsættes og udbygges til gavn for elevernes faglige og sociale læring.
På Bøvling Friskole foregår følgende skole/hjem aktiviteter vedrørende kommunikation mellem skole og hjem:  
 
skolestarten – nye elever:
Før en elev starter i 0.kl. på Bøvling Friskole inviteres forældre til en informationsaften, hvor der oplyses om skolens dagligdag, holdninger m.m. Herefter indskrives barnet en eftermiddag, hvor det er barnet, der er i centrum. Barnet kommer sammen med forældrene og mødes med skolelederen. Børnehaveklasselederen besøger børnene i deres institution inden første gang, de skal på besøg i børnehaveklassen.               Kort før skolestart er forældre og barn i skole en aften, hvor barnet møder nogle af de voksne og dem, de skal gå i klasse med. Forældrene møder også hinanden og får en del informationer om skolestarten. Herefter inviteres børnene med i skole en dag, hvor de følger børnehaveklassen. Inden første skoledag får de tilsendt en skriftlig invitation til første skoledag. Forældrene modtager kode til skolens intranet, så de kan gå på og se klassekammeraters navne, adresser m.m.
De børn, der kommer fra Bøvling Børnehus, kender allerede en del til skolen, da de har været med i salen til gymnastik, og det sidste halve år, før de skal i skole er de nogle timer i SFO to dage om ugen. De kender derfor både voksne og børn i SFO'en inden skolestart. Det giver en dejlig tryg overgang til skolegangen. Desuden er børnehuset ofte inviteret med til generalprøver, når skolen gør klar til skolefest med gymnastikopvisning, teater eller lignende.
 
Den tætte kontakt mellem hjem og skole værdsættes højt. Når vi alle er opmærksomme på børnenes ve og vel, kan de fleste ting løses, før de evt. bliver et problem. Dette samarbejde må være trygt og ligeværdigt. Information mellem skole og hjem er vigtigt. Vi har mottoet: At både skolen og hjemmet hellere må ringe eller skrive en gang for meget end en gang for lidt, så kontakten altid er tæt.
 
Det sker ofte, at forældre hjælper til med praktiske opgaver i skolens dagligdag, f.eks. hvis en klasse skal på tur, så hjælper forældre med transporten.
 
For at forældre kan følge med i skolens dagligdag, lægges hver uge et Fredagsbrev ind på skoleintra og hjemmeside. Se: Fredagsbrev. Heri skriver vi om, hvad der sker på skolen. Klasselæreren skriver også på skoleintraen, men ikke fast hver uge.                            
Der lægges ugeplaner ind hver uge for de enkelte klasser og fag. Årsplaner ligger også på skoleintraen.       Er man i tvivl om skolens regler m.m. kan også dette findes på skoleintraen.
 
Alle forældre har en grundlovssikret ret til at lade deres børn deltage i en undervisning, hvis pædagogiske principper de fuldt ud kan tilslutte sig. Forældrene er aktive og medbestemmende deltagere i skolens liv.
 
Forventninger
 
Når man arbejder i et fællesskab sker det altid med en vis portion af forventninger. Dette gælder også på Bøvling Friskole både for elever, forældre og lærere.

På skolen regner vi med, at eleven deltager aktivt i undervisningen, mens eleven kan forvente at modtage en undervisning, der svarer til den enkeltes evner.

Skolens ansatte vil tage vare på dig og være interesseret i dig som person og sørge for, at du bliver behandlet ordentligt, samtidig forventer vi, at du udviser en positiv adfærd overfor dine omgivelser, her tænkes på andre personer såvel som materielle ting.

I skolens hverdag er vi lydhøre overfor, hvad du har at fremlægge, til gengæld antager vi, at du har en positiv indstilling til skolens holdninger.

Som medlem af
forældrekredsen ved Bøvling Friskole er man med i et forpligtende fællesskab omkring sit barns skole. Dette fællesskab betyder, at man kan komme med ønsker og forventninger til os på skolen, og at man kan få indflydelse på rammer og indhold af sit barns skolegang.

Men det betyder også, at vi på skolen har forventninger til forældrene. I første omgang forventer vi at få dem som aktive samarbejdspartnere i uddannelsen og opdragelsen af deres barn. Hjem og skole hænger nøje sammen. Har man som hjem valgt at gøre Bøvling Friskole medansvarlig for opfyldelse af undervisningspligten, kan skolen kun påtage sig dette i et samarbejde med forældrene.

Vi forventer derfor, at man som forældre er loyale overfor skolens ansatte og holdninger, deltager aktivt i diverse møder og aktiviteter på skolen. Vi forventer også, at man holder løbende kontakt til skolen i form af konstruktiv kritik og i form af evt. forslag til, hvordan vi kan gøre undervisningen/ forholdene endnu bedre.

Man er som forældre altid velkommen på skolen.

Vi har i løbet af året nogle arbejdsopgaver, som vi forventer, at man som forældre, ved sit barns –
og der med sin egen - skole, er med til at løse.

Vi har således 1 årlig arbejdsdag, hvor forældre og lærere mødes omkring reparationer, havearbejde og meget mere. Det plejer at være en effektiv og samtidig hyggelig dag, hvor man kommer ind på hinanden på en anderledes og god måde.

Vi har også vores årlige pladespil, hvor alle forældre hjælper med et eller andet.

Ud over det sociale og hyggelige er sådanne ting med til at spare på udgifterne og holde standarden på bøger og undervisningsmidler god, samt bibeholde et højt antal undervisningstimer til glæde for børnene i såvel undervisning som på lejrture og ved andre arrangementer.

Til gengæld kan vi tilbyde forældrene og deres barn en vedkommende og solid skole, hvor man selv - i samarbejde med en positiv og dygtig lærerkreds samt øvrige ansatte og den øvrige forældrekreds - aktivt kan være med til at udvikle skolen i takt med udviklingen.