Værdigrundlag for Bøvling Friskole

Bøvling Friskole bygger på Grundtvigs menneskesyn, og på Kolds skoletanker,
Skolen lægger stor vægt på :
 
 
- at børnene trives og er glade
- at børn lærer at tage ansvar for hinanden og sig selv
- at man respekterer og tolererer hinandens forskelligheder
- at frihed betyder ansvarlighed
- at man er medansvarlig for egen læring
- et tæt samarbejde mellem skole og hjem

Det er skolens opgave:

- at skabe et trygt læringsmiljø i faste rammer.
- at vække nysgerrigheden og lysten til at lære
- at børn får en faglig almen viden og kompetence
- at børnene oplever glæden ved at synge
- at børnene oplever glæden ved sang og fortælling, for herigennem udvikles deres fantasi, medleven, samt kendskab til deres rødder og kultur.

 

Morgensang og fadervor er en naturlig del af skolens hverdag.